ჩვენს შესახებ

კომპანია დაფუძნდა 2015 წელს, დამფუძნებლები მამუკა მაკარაძე, გენადი დავითაძე

დირექტორი მამუკა მაკარაძე

სამშენებლო ტექნიკის გაქირავება , მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობა, სამშენებლო ტექნიკის იმპორტ ექსპორტი ევროპიდან და ამერიკის შერთებული შტატებიდან.